Anti-corruptie

Als er in de gemeenschap van micropartners in charge een liaison (tussenpersoon) nodig is om over het geld te kunnen beschikken kan de gemeenschap dat zelf organiseren. De gemeenschappen die momenteel mee doen met INclusion wonen ver weg van de stad en een bank. Voor hen is het meestal niet haalbaar om individueel elke dag naar de bank te gaan om het geld te innen. Daarom wordt er door de gemeenschap een liaison aangewezen die het geld voor de hele gemeenschap int. De rol van deze liaison wordt bepaald en betaald door elke individu en niet door INclusion. De gemeenschap regelt dit zelf en controleert de liaison zelf. Doordat INclusion hier geen rol of verantwoordelijkheid in heeft kan de gemeenschap zelf nagaan of er geld ongezien verdwijnt. De gemeenschap kent de liaison en zijn werkwijze en kan sterke sociale controle uitoefenen. Hiermee wordt een belangrijke valkuil vermeden, namelijk: geld dat aan de strijkstok blijft hangen van malafide tussenpersonen. Samen met de inzet van technologie wordt zo corruptie rond de ontvanger onmogelijk gemaakt.

Een liaison kan een lid van de gemeenschap zijn, een medewerker van de lokale hulporganisatie, iemand van de bank enz. De keus is aan de gemeenschap zelf. Bevalt de liaison niet, dan kan men een andere kiezen.

Hier in Nederland belooft INclusion volledige transparantie. Het is altijd mogelijk informatie te krijgen over de financiën, voortgang van de samenwerking en selectie van gemeenschappen.

Hieronder wordt uitgelegd hoe corruptie door de hulporganisaties in de hand wordt gewerkt:

page-image-anti-corruptie