Armoede

INclusion wil dat armoede een onderwerp is waarvoor iedereen zich verantwoordelijk voelt. Arm en rijk, Europees, Aziatisch, Afrikaans, boer en technoloog. Armoede is een wereldwijd probleem en wordt onder andere veroorzaakt door keuzes uit het verleden (zoals kolonisatie), huidige wetten (zoals import belasting) en lokale of internationale politieke ontwikkelingen.

De problematiek rond armoede is zeer complex, maar duidelijk is dat de allerarmsten vast zitten in een vicieuze cirkel. Er is nauwelijks geld om te overleven, laat staan om naar school te gaan of te investeren. Hierdoor is het voor een individu erg moeilijk om armoede te overwinnen. INclusion wil de armoede cirkel doorbreken door mensen, in een dorpsgemeenschap, de middelen te geven om samen armoede te bestrijden.

Armoede zorgt ook voor ongelijkheid. Mensen die in armoede leven hebben minder kans op onderwijs, gezondheidzorg en een carrière. Die ongelijkheid wordt puur en alleen veroorzaakt door het gebrek aan geld. Individuele talenten zijn hier ondergeschikt aan gemaakt. Door armoede op te heffen maakt iedereen een eerlijke kans op talentontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van leven.

  • Zonder ontwikkeling kan je niet investeren
  • Zonder leren kan je niet ontwikkelen
  • Zonder investeren worden de basisbehoeftes niet vervuld
  • Zonder investeren is leren niet mogelijk
page-image-armoede Armoede