Bestuur

Het Bestuur van INclusion bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Arriën Stegehuis
Secretaris: Michiel van Lunteren
Penningmeester: Geert Schouten
Conform de statuten van INclusion zijn alle bestuursleden vrijwilligers en zij ontvangen derhalve geen beloning. Bestuursleden kunnen wel relevante onkosten declareren.