Gemeenschap

Het systeem van INclusion werkt alleen als een complete gemeenschap mee kan doen. Met gemeenschap bedoelen wij een groep mensen die samen leven en wonen vanwege familiebanden, werkverbanden en geografische verbanden. In de praktijk hebben we het dan over een dorp.

In een gemeenschap leven gezonde en zieke mensen, kinderen en volwassenen, gehandicapten en verslaafden. Een voorwaarde voor succes is dat van elke deelnemende gemeenschap alle leden toegang krijgen tot de bioscan en daarmee het geld. Die mensen die niet zelfstandig toegang kunnen krijgen tot de technologie moeten worden geholpen door de gemeenschap. Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het geld dat de micropartners in charge kunnen ontvangen.

Investeren in groep individuen creëert kansen. Alle individuen in de gemeenschap krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Volwassenen kunnen zakelijk investeren of zorgen voor betere huizen, kinderen kunnen naar school, de zieken en gehandicapten krijgen toegang tot medische zorg en de gemeenschap kan samen werken aan een betere weg of sanitaire voorzieningen. Wat de gemeenschap  ook kiest: zij nemen de keuzes en bepalen hun eigen lot.

Een gemeenschap is groter dan een dorp in Uganda. Armoede is een wereldwijd probleem. Ook gemeenschappen in rijke landen dragen verantwoordelijkheid. Door als individuele partners armoede gezamenlijk aan te pakken is het mogelijk armoede duurzaam te bestrijden.

page-image-gemeenschap