Micropartner In Charge

De micropartner in charge is de ontvangende partij in de strategie van INclusion. De micropartner in charge ontvangt het geld en bepaald zelf wat hij ermee doet. Kortom hij is ‘in charge’. Het geld wordt door een individu ontvangen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de hele gemeenschap mee kan doen aan het programma van INclusion en elk lid hetzelfde geld ontvangt.

Een micropartner in charge ontvangt 25 eurocent per dag. Dit geld is bedoeld als basis inkomen of LIFE. LIFE staat voor Level Income for Equity  en is een fair inkomen. LIFE voorziet in de eerste levensbehoeften, biedt kansen voor ontwikkeling en economisch initiatief. Deze 25 cent gebruikt de in charge zoals hij of zij dit goed dunkt. INclusion spreekt geen waarde oordeel uit over keuzes van de micropartners. INclusion gaat ervan uit dat een individu en de gemeenschap prima in staat zijn hun eigen keuzes en afwegingen te maken. Hiermee zetten wij een streep door paternalisme en benadrukken wij het recht op vrije keuzes.

page-image-in-charge