INclusion

INclusion staat voor solidariteit, rechtvaardigheid en is inclusief. INclusion wil een realistische en zinvolle bijdrage leveren aan armoede bestrijding wereldwijd. De werkwijze van INclusion kenmerkt zich door gebruik van de nieuwste technologie, wetenschappelijk onderzoek en duurzaamheid. Boven alles staat solidariteit centraal. INclusion heeft daarom de volgende visie en missie:

Visie Solidariteit is de basis voor een rechtvaardige en armoede vrije wereld. Het opheffen van armoede hangt af van de bereidheid van individuen om verantwoordelijkheid te nemen voor een gemeenschap.

Missie INclusion wil het onrecht van chronische armoede duurzaam en structureel bestrijden, door actieve solidariteit tussen mensen wereldwijd mogelijk te maken en de vervulling van ieders levensbehoeften zeker te stellen met een onvoorwaardelijk inkomen.

Het werk van INclusion wordt gedaan vanuit vier kernwaarden:

Respect INclusion respecteert het recht van alle mensen op vrijheid, waardigheid en gelijkwaardigheid. INclusion respecteert de natuur als drager van alle leven, en erkent de noodzaak om die te beschermen tegen misbruik.

Inclusieve solidariteit Alle mensen hebben in gelijke mate recht op gebruik van natuurlijke bronnen. Actieve solidariteit tussen mensen is nodig om dit recht te waarborgen.

Zelfbeschikking Elk mens heeft het recht zelf vorm te geven aan zijn of haar leven: in waardigheid en vrijheid, ongeacht zijn of haar vaardigheden en beperkingen.

Transparantie INclusion is onvoorwaardelijk en volledig transparant in haar keuzes, haar activiteiten, en over de positieve en negatieve ervaringen daarmee. Zo kunnen we leren van elkaars ervaringen.

De werkwijze van INclusion wordt gekenmerkt door vier uitgangspunten:

Solidariteit Solidariteit maakt oprechte ontwikkelingssamenwerking mogelijk. Door de wereldbevolking op alle niveaus te zien als een gemeenschap is het mogelijk solidariteit als onderling kenmerkende eigenschap aan te duiden. Solidair zijn met je buurman, en ook met iemand op een ander continent. Hierdoor vallen verschillen weg en kunnen we gelijkheid mogelijk maken.

Technologie INclusion maakt gebruik van de nieuwste technologie om de bovenstaande visie en missie mogelijk te maken. Sterker nog, INclusion ontwikkelt mee aan deze technologie. Hiermee staat we vooraan als innovatieve ontwikkelingshulp organisatie en wordt lange termijn ontwikkeling mogelijk.

Anti corruptie Centraal in de werkwijze van INclusion en het gebruik van nieuwe technologie staat het onmogelijk maken van corruptie. Door technologie is het mogelijk alle partners verantwoordelijk te maken voor zijn of haar rol. Corruptie wordt hierdoor onmogelijk.

Lange termijn ontwikkeling INclusion wil de rijkdom van de wereld eerlijk verdelen. Hiervoor is lange termijn denken nodig. Een fundamentele verandering in iemands leven, die hij zelf kan vormgeven en dragen kost tijd. Daarom kiest INclusion voor termijnen van zeven jaar. Hierin kan ieder mens groeien en ontwikkelen om zo kwaliteit van leven te krijgen en houden.

page-image-inclusion