Micropartners

INclusion heeft haar strategie om armoede en ongelijkheid te bestrijden ontworpen rondom twee pijlers: de technologie en de micropartners. INclusion koppelt micropartners in Nederland aan micropartners in Uganda. Deze micropartners zijn het draagvlak en de motor achter het werk van INclusion. Zonder de solidariteit van de micropartners is het werk van INclusion niet mogelijk.

Er zijn twee soorten micropartners:

Fellow micropartner, de micropartners in Nederland

Micropartner in charge, de micropartners in Uganda

page-image-micropartners