INclusion in 4 stappen

Over INclusion


Missie

INclusion wil bijdragen aan het uitbannen van extreme armoede wereldwijd en het verminderen van ongelijkheid. Alle mensen hebben recht op voldoende inkomen en middelen om menswaardig te kunnen leven en om te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor zichzelf en hun kinderen. We zijn ervan overtuigd dat mensen die in armoede leven zelf de beste kennis hebben en het meest gemotiveerd zijn om hun eigen levensomstandigheden te verbeteren.

Doel

Door middel van onze projecten willen we mensen rechtstreeks helpen en een effectieve aanpak ontwikkelen die overal kan worden toegepast, ook door andere organisaties. Met onze projecten en visie willen we ook een bijdrage leveren aan de bredere discussie over hoe armoede wereldwijd definitief kan worden uitgebannen.

Werkwijze

We geven mensen die in extreme armoede leven een vast bedrag per maand, dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden. Om te onderzoeken of dit inderdaad zo effectief werkt als we denken, laten we onze projecten wetenschappelijk onderzoeken. Inmiddels is er al voldoende onderzoek gedaan waaruit dit blijkt. Met meer projecten kunnen we niet alleen meer mensen helpen, maar ook onderzoeken welke hoogte en duur van het maandelijkse geldbedrag het beste werkt.


Meer weten over INclusion

Impact

Uit onderzoek blijkt dat mensen actiever en ondernemender worden wanneer ze zich minder zorgen hoeven te maken over hun eerste levensbehoeften. Het geven van zekerheid door geld zorgt ervoor dat mensen betere beslissingen gaan nemen en gaan werken aan een goede toekomst voor zichzelf en hun naasten.

Het geven van een klein, maandelijks geldbedrag leidt tot snelle verbeteringen: minder of geen ondervoeding meer, schoolparticipatie van kinderen neemt toe, ook op het vlak van kleding, huisvesting en gezondheid zijn er al snel verbeteringen te zien. Vervolgens kan er geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld landbouw, vee of de start van een eigen bedrijfje.

Doordat we 10% van het geld niet individueel maar aan de gemeenschap geven, verbeteren ook de voorzieningen in het dorp voor iedereen. Bewoners kunnen gezamenlijk investeren in een waterput of een schooltje, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook samen malarianetten inkopen.

400

Mensen geholpen in het afgelopen jaar

320000

Hebben inwoners Welle ontvangen aan onvoorwaardelijke cash tranfers


1

Actief project

7

Enthousiaste mensen in het team

Vraag en antwoord

1Waarom werkt deze manier van geven?
De afgelopen jaren is er al het nodige onderzoek gedaan naar deze manier van ontwikkelingshulp: unconditional cash transfers. De resultaten daarvan zijn zonder uitzondering positief! Het blijkt dat arme mensen het geld goed besteden en ook heel initiatiefrijk zijn als hen toekomstperspectief wordt geboden. Wil je meer weten? Klik hier om een aantal wetenschappelijke publicaties te bekijken.
2Hoe weet ik waaraan mensen het geld besteden?
De ontvangers zijn volledig vrij in de besteding van het geld. Wij gaan ervan uit dat mensen zelf het beste weten wat ze nodig hebben, en dat ze het geld verantwoord zullen besteden. Al het onderzoek dat naar unconditional cash transfers is gedaan laat dit ook zien. We laten het huidige project in Oeganda onderzoeken door de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met AFARD. Inmiddels is het eerste uitgebreide onderzoeksrapport verschenen. Klik hier voor een samenvatting en een link naar het volledige rapport.
3Welke projecten lopen er nu?
Het eerste project in Welle (Oeganda) loopt van 2020 tot 2027.
4Hoe weet ik zeker dat mijn geld bij de mensen in Oeganda terecht komt?
We werken we met mobile money. Aan het begin van het project ontvangen alle inwoners van het projectdorp een mobiele telefoon. Eén keer per maand ontvangen ze het onvoorwaardelijke geldbedrag op deze mobiele telefoon. Daarmee kunnen ze betalingen doen, of ze kunnen het lokaal tegen een vast tarief bij een tussenpersoon omwisselen naar contact geld. Wij vergoeden de kosten van het omwisselen.
5Waarom 7 jaar?
Als mensen al langere tijd in extreme armoede leven, is het moeilijk om daaruit te komen. Eerst moeten de basisbehoeften van mensen zijn vervuld – voldoende voedsel, een goede gezondheid, een veilige woning etc. – voordat mensen echt aan hun toekomst kunnen gaan werken. Daarvoor is tijd nodig. Wij verwachten dat het ongeveer 7 jaar duurt totdat de meeste mensen in een gemeenschap op eigen benen kunnen staan. Dit testen we nu in de praktijk. Ook na afloop van een project blijven we de gemeenschap volgen.
parallax background

Solidariteit is de basis
voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.


Doneer nu Word vrijwilliger

+31 (0)6 52749738

info@inclusionworldwide.org

Wil jij op de hoogte blijven van ons project in Oeganda?