Hoe werkt het?


Direct naar de ontvanger

We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk van jouw gedoneerde geld terechtkomt bij de allerarmsten. Daarom werken we met 'mobile money', een veelgebruikt systeem in Afrika. Elke maand ontvangen de inwoners van het projectdorp het geld op de mobiele telefoon die ze aan het begin van het project hebben gekregen. Met dit mobiele geld kunnen ze rechtstreeks aankopen doen, of ze kunnen het omzetten naar contant geld. Mobiel geld is een efficiënte en betrouwbare manier om geld te geven.


Eigen keuzes maken

Wij denken dat mensen zelf het beste weten wat ze nodig hebben, daarom ontvangen ze het geld onvoorwaardelijk. Door mensen zelf te laten bepalen waar ze het geld aan besteden, wordt het ’t meest effectief gebruikt. Voor het ene gezin zal honger het grootste probleem zijn en voedsel dus de eerste prioriteit. Anderen gebruiken het voor schoolgeld, medicijnen of het bouwen van een beter huis. Weer anderen investeren het geld in grond voor landbouw of in vee om beter in de eigen voedselbehoefte te kunnen voorzien, of in bijvoorbeeld een naaimachine om kleren te kunnen maken en verkopen.


Iedereen gaat erop vooruit

Voor een project selecteren we een dorp of andere gemeenschap waar de meeste inwoners in extreme armoede leven. We geven vervolgens iedereen ongeveer €0,50 per dag, volwassenen en kinderen. Daarnaast ontvangt de gemeenschap een bedrag om collectief te besteden. Zo verbetert niet alleen het leven van de mensen individueel, maar kunnen de bewoners ook samen investeren in de voorzieningen in het dorp, bijvoorbeeld een waterput of school.


Een menswaardig bestaan

In de praktijk blijkt dat mensen die in armoede leven zeer gemotiveerd zijn om op een verantwoordelijke manier met het ontvangen geld om te gaan. Ze grijpen de kans aan om hun leven echt te veranderen. Omdat INclusion een gemeenschap langdurig blijft steunen is de kans dat problemen echt worden opgelost en mensen daarna voor zichzelf kunnen zorgen veel groter dan bij kortdurende hulpprojecten.

Ons eerste project in Welle (Oeganda)

Het eerste dorp waarin we iedereen langdurig elke maand een klein basisinkomen geven is Welle, in Nebbi District in het Noordwesten van Oeganda. Bij aanvang van het project in 2020 woonden er 350 mensen, inmiddels ruim 380. We noemen dit eerste project het “Nebbi Inclusive Development Project” (NIDP).

Van 2020 tot 2027 krijgt iedereen, dus ook de kinderen, een onvoorwaardelijk basisinkomen van omgerekend €15 per maand. Dit bedrag is zo'n 80% van wat nodig is voor de minimale basisbehoeften.

Grote verbeteringen na twee en een half jaar basisinkomen

  • extreme armoede is sterk afgenomen van 55% naar 10%
  • voedselzekerheid is sterk toegenomen
  • met geld uit het dorpsfonds is een  waterput aangelegd, waardoor vrouwen en kinderen niet meer urenlang hoeven lopen met een jerrycan water
  • meer kinderen gaan naar school
  • 75% minder uitval op school of werk door ziekte
  • veel families hebben een nieuw, duurzamer huis gebouwd
  • meer landbouw en vee om in de eigen voedselbehoefte te voorzien en een klein inkomen te verdienen
  • het aantal bomen en groen rondom het dorp is toegenomen omdat de bewoners gestopt zijn met de schadelijke en ongezonde houtskoolproductie
  • veel huishoudens hebben nu zonnepanelen voor electriciteit

Lees meer over de resultaten in deze blog: Wetenschappelijk onderzoek: veel positieve resultaten na eerste 2,5 jaar van het basisinkomenproject in Oeganda.

Veel gestelde vragen

1Waarom werkt deze manier van geven?
Uit al het onderzoek dat al is verricht naar deze manier van hulp geven door middel van een unconditional cash transfer of basisinkomen blijkt dat het zeer goed werkt: omdat mensen die in armoede leven zelf het beste weten wat ze nodig hebben; omdat ze zeer gemotiveerd zijn om hun eigen levensomstandigheden te verbeteren; omdat door het geld rechtstreeks te geven de personeels- en organisatiekosten heel laag zijn en fraude en corruptie weinig kans krijgen. Lees over de resultaten van het project in Welle elders op deze site. Of kijk in onze kennisbank voor nog veel meer artikelen en rapporten die laten zien dat cash transfers heel effectief zijn.
2Hoe weet je waaraan mensen het geld besteden?
Wij weten en bepalen vooraf niet waaraan mensen het geld besteden, daarin zijn ze volledig vrij. Wij gaan ervan uit dat mensen zelf het beste weten wat ze nodig hebben, en dat ze het geld verantwoord zullen besteden. Al het onderzoek dat naar unconditional cash transfers is gedaan laat dit ook zien. We laten het huidige project in Oeganda onderzoeken door de Rijksuniversiteit Groningen. De eerste resultaten zijn heel positief: Wetenschappelijk onderzoek: veel positieve resultaten na eerste 2,5 jaar van het basisinkomenproject in Oeganda
3Hoe weet ik zeker dat mijn geld bij de mensen in Uganda terecht komt?
We werken we met mobile money waardoor we het geld rechtstreeks naar de mensen kunnen sturen. Aan het begin van een project ontvangen alle inwoners van het projectdorp een mobiele telefoon. Eén keer per maand ontvangen ze het onvoorwaardelijke geldbedrag op deze mobiele telefoon. Daarmee kunnen ze betalingen doen of ze kunnen het omwisselen naar contant geld.
4Waarom 7 jaar?
Als mensen al lange tijd in extreme armoede leven, is het moeilijk om daaruit te komen. Eerst moeten de basisbehoeften van mensen zijn vervuld – voldoende voedsel en schoon drinkwater, een goede gezondheid, et cetera – voordat mensen echt aan hun toekomst kunnen gaan werken. Daarvoor is tijd nodig. Daarom geven we niet maar één of twee jaar een basisinkomen, maar zeven jaar lang zodat mensen de tijd krijgen om echt iets op te bouwen: bijvoorbeeld om een bedrijfje te beginnen of een opleiding te voltooien.