Ons eerste project in Welle (Oeganda)

In Noordwest Oeganda ligt het District Nebbi met daarin een dorp genaamd Welle. In Welle wonen zo’n 350 mensen, die allemaal deelnemen aan het eerste project van INclusion. We noemen dit project het “Nebbi Inclusive Development Project” (NIDP).

Van 2020 tot 2027 krijgen álle inwoners van Welle, dus ook de kinderen, een onvoorwaardelijk basisinkomen van omgerekend €15 per maand. Dit bedrag is net genoeg om in de minimale basisbehoeften te voorzien.

Onvoorwaardelijk betekent:
- dat de mensen in Welle hier niets voor hoeven te doen en
- dat zij helemaal zelf kunnen beslissen waaraan zij het bedrag besteden.

Geld via telefoontjes

Om de betalingen (‘Cash Transfers’) mogelijk te maken, hebben alle deelnemers een simpele telefoon gekregen. Via ‘Mobile Money’ (een soort beltegoed) ontvangen ze het basisinkomen op hun mobieltjes. Ze kunnen dit rechtstreeks vanuit hun telefoon gebruiken of omzetten naar Ugandese Shilling. INclusion heeft twee zonnepanelen in het dorp geplaatst, waar de telefoontjes opgeladen kunnen worden.


Community Fund

Een essentieel onderdeel van onze ‘formule’, is dat alle ontvangers van het basisinkomen een deel in het dorpsfonds stoppen. Op dit moment is dat omgerekend €2,25 van de €15,00 die ze maandelijks ontvangen.

Alle mensen in het dorp overleggen samen wat ze met het dorpsgeld zullen doen. In 2021 hebben de bewoners van Welle samen besloten om een waterput te laten boren. Zij kunnen nu water pompen in het dorp en zijn niet meer ruim twee uur onderweg voor schoon drinkwater.

Welk percentage van het basisinkomen naar het fonds gaat (nu 15%), wordt trouwens ook door de deelnemers gezamenlijk besloten en is jaarlijks veranderbaar.


Wie doet mee?

Iedereen in Welle doet mee en dus wordt één keer per jaar gekeken naar geboorte, sterfte en migratie. Vrijgekomen plekken worden opgevuld door nieuwgeborenen en er is plek voor een aantal nieuwe dorpsbewoners. De totale maximale toename van deelnemers is gelijkgesteld aan de gemiddelde bevolkingsgroei in Oeganda.

 


Bezoek aan Welle

In mei 2022 zijn Peter (bestuurslid), Leon (projectleiding) en Lisa (PhD Universiteit Groningen) naar Welle gereisd om het project officieel te starten. En om de bewoners persoonlijk te vragen naar hun ervaringen.

 

Veranderingen sinds 2 jaar basisinkomen

De verhalen van de deelnemers zijn veelbelovend. Zij vertellen dat het basisinkomen voornamelijk gebruikt wordt voor:

  1. het bouwen van huizen
  2. het betalen van schoolgeld voor de kinderen
  3. de aanschaf van vee
  4. het voorzien in basisbehoeften zoals eten, drinken en medicijnen.

Mensen zijn niet meer genoodzaakt om houtskool te maken voor de verkoop.
Dit werd veel gedaan in Welle, hoewel het erg ongezond is en slecht voor het milieu. Bovendien levert het maar weinig geld op.

Ook vertellen de deelnemers dat er nu meer mogelijkheden zijn om aan de toekomst te denken. Er worden plannen gemaakt hoe zij het basisinkomen in de komen jaren zó kunnen gebruiken, dat zij er ook ná 2027 nog profijt van hebben.

Onderzoek Universiteit Groningen


Om de impact van het project te kunnen meten, heeft INclusion contact gezocht met de Universiteit Groningen. Mensen van de faculteit Economie en Bedrijfskunde doen onderzoek naar de invloed van het basisinkomen. Gedurende de zeven projectjaren en ook daarna. Er is gekeken naar de situatie in Welle vóór de start van het project en naar de jaarlijkse ontwikkelingen. Hier lees je meer over de eerste resultaten.