Ons eerste project in Welle (Oeganda)

In het noordwesten van Oeganda ligt het District Nebbi met daarin een dorp genaamd Welle. In Welle wonen zo’n 380 mensen, die allemaal deelnemen aan het eerste project van INclusion. We noemen dit project het “Nebbi Inclusive Development Project” (NIDP).

Van 2020 tot 2027 krijgen álle inwoners van Welle, dus ook de kinderen, een onvoorwaardelijk basisinkomen van omgerekend €15 per maand. Dit bedrag is net genoeg om in de minimale basisbehoeften te voorzien.

Onvoorwaardelijk betekent:
- dat de mensen in Welle hier niets voor hoeven te doen en
- dat zij helemaal zelf kunnen beslissen waaraan zij het bedrag besteden.

Geld via telefoontjes

Om het basisinkomen mogelijk te maken, hebben alle deelnemers een eenvoudige telefoon gekregen. Via ‘Mobile Money’ ontvangen ze het basisinkomen als tegoed op hun mobieltjes. Ze kunnen dit rechtstreeks vanuit hun telefoon gebruiken of omzetten naar contant geld.

INclusion heeft twee zonnepanelen in het dorp geplaatst, waar de telefoontjes opgeladen kunnen worden.


Community Fund

Een essentieel onderdeel van onze ‘formule’, is dat alle ontvangers van het basisinkomen een deel in een dorpsfonds stoppen. Op dit moment is dat €1,50 van de €15,00 die ze maandelijks ontvangen.

Alle mensen in het dorp overleggen samen wat ze met het dorpsfonds zullen doen. In 2021 hebben de bewoners van Welle samen besloten om een waterput te laten boren. Zij kunnen nu water pompen in het dorp en zijn niet meer ruim twee uur onderweg voor schoon drinkwater.

Welk percentage van het basisinkomen naar het fonds gaat (nu 10%), wordt trouwens ook door de deelnemers gezamenlijk besloten en is jaarlijks aanpasbaar.


Wie doet mee?

Iedereen in Welle doet mee en dus wordt gekeken naar geboorte, sterfte en migratie. Elke maand wordt het dorpsregister bijgewerkt op basis van sterfte en emigratie. Een keer per jaar worden  nieuwgeborenen toegevoegd aan het bewonersregister en eventueel is er dan nog plek voor een aantal nieuwe dorpsbewoners. De maximale toename van het aantal deelnemers is gelijkgesteld aan de gemiddelde bevolkingsgroei in Oeganda.

 


Bezoek aan Welle

In mei 2022 zijn Peter en Leon (projectleiders) en Lisa (PhD Universiteit Groningen) naar Welle gereisd voor de door corona uitgestelde officiële opening van het project. En om te kijken naar de ontwikkelingen in Welle en persoonlijk van de bewoners te horen wat hun ervaringen, ideeën en vragen zijn.

Veranderingen sinds 2 jaar basisinkomen

De verhalen van de deelnemers zijn veelbelovend. Zij vertellen dat het basisinkomen voornamelijk gebruikt wordt voor:

  1. de basisbehoeften, zoals voedsel en medicijnen
  2. het betalen van schoolgeld voor de kinderen
  3. het bouwen van een beter huis
  4. het kopen van vee en landbouwgrond
  5. sparen en vermindering van schulden

Ook zijn mensen niet meer genoodzaakt om houtskool te maken voor de verkoop.
Dit werd veel gedaan in Welle, hoewel het erg ongezond is en slecht voor het milieu (bomen kappen). Bovendien leverde het maar weinig geld op.

Ook vertellen de deelnemers dat ze nu de ruimte en mogelijkheden hebben om aan de toekomst te denken. Er worden plannen gemaakt om het basisinkomen de komen jaren zó te investeren, dat zij ook ná afloop van het project in 2027 voldoende inkomen en middelen hebben om in de eigen behoeften te kunnen voorzien.

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen


Om de impact van het project te kunnen meten, heeft INclusion contact gezocht met de Rijksuniversiteit Groningen. Medewerkers van de faculteit Economie en Bedrijfskunde doen onderzoek naar de invloed van het basisinkomen. Er is onderzocht wat de situatie in Welle was voor de start van het project en in vervolgonderzoeken wordt gekeken naar de resultaten van het project. Het eerste grote vervolgonderzoek is uitgevoerd in december 2022, twee en een half jaar na de start van het project. Hier lees je meer over de resultaten.